Om Aftenposten Distribusjon
Nyheter
Hva slags jobb kunne du tenke deg?
Søknadsskjema Application form
Lær å gå med avisen.

Søknadsskjema / Application form

Les dette før du søker:

Jobben som bud er fysisk krevende. Morgenbudene arbeider "midt på natten" seks dager i uken i all slags vær. Har man i tillegg en annen jobb, blir det i meste laget for de fleste.

På søndager, dagen alle har fri, kan du tjene bra hvis du er innstilt på å jobbe..

Arbeidsspråket i Aftenposten distribusjon er norsk og engelsk. Det betyr at du enten må kunne lese/snakke norsk eller lese/snakke engelsk. Er du i tvil om hva vi krever? Les Distribusjonsboken her:

http://avisbud.aftenposten.no/ViewArticle.do?articleid=13

Forstår du innholdet er du velkommen til å søke, hvis ikke, vent.

Read this before you apply:

The job is physically demanding. Morning carriers work "in the middle of the night", 6 days a week, in all kinds of weather. If you have an additional job, please consider if you can handle the workload

On Sundays, the day that everyone has time off, you will earn well if you are prepared to work.

Working language in Aftenposten Distribusjon is Norwegian and English. It means that you have to speak/read Norwegian or speak/read English.

Are you in doubt about what we require? Read the Distribution manual here:

http://avisbud.aftenposten.no/ViewArticle.do?articleid=13

If you understand the content, you are welcome to apply, if not, wait.

Søknadsskjema + Norsk
Application form + English

  Aftenposten Distribusjon, Thursday 21. June 2018 Copyright Aftenposten.