Om Aftenposten Distribusjon
Nyheter
Hva slags jobb kunne du tenke deg?
Søknadsskjema Application form
Lær å gå med avisen.

Morgenbud
En morgenrute tar ca. 2- 2,5 timer og har i gjennomsnitt ca. 280 aviser.
Lønn pr. mnd fra kr7.000.- til 10.000.- avhengig av størrelse.

Arbeidstiden er mandag - lørdag, normalt fra kl. 03:30 - 06:00.

Bud distribuerer alle morgenavisene, i tillegg levere de bøker, blader og magasiner.
Rutene kan enten betjenes med bil eller tralle. På ruter som er mer enn 5 km. utbetales det bilgodtgjørelse.

I Follo og Asker/Bærum betjenes alle ruter med bil


Det er mulig å starte arbeidet allerede kl 01.30 og kombinere flere ruter. Lønnet opplæring, vintertillegg og klesgodtgjørelse.

Søndagsbud

En søndagsrute tar ca.1,5- 2 timer og har i gjennomsnitt ca. 135 aviser.
Lønn pr. mnd fra kr.1.200 til 1.800.- avhengig av størrelse og om man starter før eller etter kl. 06:00.

Man jobber hver søndag og starter mellom 03:00 og 06:00 avhengig av hvor mange ruter som betjenes.


Rutene kan enten betjenes med bil eller tralle. På ruter som er mer enn 5 km. utbetales det bilgodtgjørelse.

I Follo og Asker/Bærum betjenes alle ruter med bil.


Lønnet opplæring, vintertillegg og klesgodtgjørelse.
Aftendistribusjon foregår på torsdager fra kl.11 :00 til 17:00 når du starter er avhengig av hvor mange ruter du går

  Aftenposten Distribusjon, Thursday 19. July 2018 Copyright Aftenposten.